Tác Giả
ĐẶNG HOÀNG SƠN


Nhà Thơ Đặng Hoàng Sơn
(Nguồn:nsvietnam.blogspot.com)

Emails: thongtin.sinhhoat@gmail.com
              vannghethongtin@gmail.com


Nhà thơ Đặng Hoàng Sơn trước năm 1975 là một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sau 1975 bị VC đày đi lao tù như những sĩ quan khác.
Vượt biên và được định cư tại Toronto - Canada.
Hiện là Trưởng Ban Báo Chí của Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario, Canada và là  phóng viên thiện nguyện cho Cộng Đồng Người Việt Toronto và phụ cận.

THƠ ĐẶNG HOÀNG SƠN PHỔ NHẠC


BÓNG NẮNG


LỜI THẦY TU DẠYDUYÊN NỢ - NỢ DUYÊN


NIỀM NHỚ MÙA ĐÔNG


LIÊN KHÚC DUYÊN TÌNH - TÌNH DUYÊN
Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Quán Rượu Quê Nhà
Đặng Hoàng Sơn
2
Lễ Thượng Kỳ VNCH Trước Quốc Hội Canada
Đặng Hoàng Sơn
3
Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Lần Lần Thứ 43 Tại Ottawa
Đặng Hoàng Sơn & NNDH
4
Tiệc Gây Quỹ Yễm Trợ Thương Phế Binh VNCH Tại Toronto 6/10/2018
Đặng Hoàng Sơn
5
Bốn Mươi Ba Năm Một Nỗi Sầu
Đặng Hoàng Sơn
6
Xót Xa Kỷ Niệm
Đặng Hoàng Sơn
7
Đêm Thơ Nhạc Duy Hân (Trịnh Tây Ninh) & Đặng Hoàng Sơn
Đặng Hoàng Sơn
8
Cảm Nghĩ Về Đêm Thơ Nhạc Trịnh Tây Ninh & Đặng Hoàng Sơn
Đức Quang - NVH&P
9
Yêu Em Mặc Áo Lụa Vàng
Đặng Hoàng Sơn Hà
10
Bóng Nắng
Đặng Hoàng Sơn
11
Lời Thầy Tu Dạy Đặng Hoàng Sơn
12
Duyên Nợ - Nợ Duyên
Đặng Hoàng Sơn
13
Niềm Nhớ Mùa Đông
Đặng Hoàng Sơn
14
Tình Duyên
Đặng Hoàng SơnNhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5600 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt