Tác Giả
TÍCH CỐC - NGÔ VĂN PHÁT

Cựu Tù Nhân "cải tạo" tại Hoàng Liên Sơn - Bắc Việt
Hiện đang định cư tại Đức quốc.
STT


   Đề Tài
(bấm vào đề tài đọc tiếp)


Tác Giả

01
42 Năm Nhìn Lại
Tích Cốc - Ngô Văn Phát
02
Dân Hong Kong Biểu Tình Chống Dẫn Độ (audio)
Tích Cốc -  Ngô Văn Phát
03
Cộng Sản Đồng Nghĩa Với Khổ Đau (audio)
Tích Cốc -  Ngô Văn Phát
04
Thành Tích Tặng Đảng Ngày 2.9 (audio)
Tích Cốc -  Ngô Văn Phát
05
45 Năm Giải Phóng (audio)
Tích Cốc -  Ngô Văn PhátNhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 6400 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt