Tác Giả


VĨNH HẢO

Vĩnh Hảo

fluid-yoga.co.uk

 

Sinh từ phố biển Nha Trang

Cha: Thừa Thiên; Mẹ: Thạch Thang, Quảng-Đừa (Đà)

Vốn dòng Nguyễn-phước (Huế xưa)

Bút danh Vĩnh Hảo, cũng vừa tên riêng

Trong người có chút máu điên

Buồn vui bất chợt mà hiền... như ma (sơ)

Học hành quen thói tà tà

Làm thơ, viết lách chỉ là vui chơi

Có ai hỏi tuổi thì cười

Trăng bao nhiêu tuổi tôi thời bấy nhiêu...

.............

Tuy vậy ai muốn biết nhiều

Mời vào bên dưới đọc liều vài trang.

.............

 

Từ đây  ß  nói chuyện đàng hoàng

Liệt kê mấy điểm chào hàng bốn phương:

 

- sống và làm việc tại miền Nam California, Hoa Kỳ từ 1991

- đã xuất bản 14 tác phẩm gồm truyện dài, truyện ngắn, thơ và tùy bút

- tiểu sử tìm thấy trong bài  "Vài dòng về cái Tôi"

- chủ bút nguyệt san  Chánh Pháp

- chủ trương tạp chí  Phương Trời Cao Rộng (2006-2008)  

 


 

BÀI MỚI:

 

Văn Tạp ghi Thơ Đọc Thơ Tác phẩm Nhạc chọn lọc Trang Phật Giáo LIÊN LẠC

 

Liên lạc:

 

VINH HAO

P.O. BOX 849

MIDWAY CITY, CA 92655 - U.S.A.

 

E-mail: vinhhao@vinhhao.info
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 4800 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt