Tác Giả
VÕ THẠNH VĂN


Tiểu sử văn học: Võ Thạnh Văn


Nhà thơ Phù Hư Dật Sĩ Võ Thạnh Văn sinh năm 1949 tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
 SVTBSQ K/1/70/TBB/Thủ Đức;
Sĩ quan Phi Công Chinook CH-47.
Đại học Luật khoa Huế 1972-1975,
 ĐH Hungtinton, Montgomery, Alabama, 1975/76;
ĐH UTA Texas, 1976-79.
Định cư tại Hoa Kỳ (Alabama, Florida, Georgia, Texas, California) Hiện cư trú : Phù Hư Am, Bắc California.
Làm thơ : từ 1964; Nhiếp ảnh tư 1975; Viết Văn : 1982; Viết Báo, làm báo : 1985-88. Soạn tự điển : 1995. Hiện làm cho nhật báo Investment Business Daily (IBD); Marin Independent Joủnal (IJ).
Hoạt động văn nghệ : Thư ký Ban Chấp Hành Văn BÚt Việt Nam Hải Ngoại Bắc Mỹ (1006- )

Nguồn:http://www.banmeonline.org/upload_images/File/voThanhVan/Tho.pdf

THI CA:
5 bộ Hùng Sử Thi:
2 bộ trường thi:
– 10,000 câu lục bát Kinh Vô Thường
– 10,000 câu thơ ngủ ngôn Kinh Vô Tự
– (Chưa xuất bản tác phẩm nào, chỉ phổ biến hạn chế trên một số Websites văn học trên các Đặc San thân hữu).

LIÊN LẠC:
vothanhvan2000@gmail.com
phuhudatsi.phds@yaoo.com


Nguồn:https://sangtao.org/2014/08/06/vo-thanh-van-va-kinh-vo-thuong-sam-vong-ben-le-tu-sinh/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Võ Thạnh Văn Khóc Bạn
Võ Thạnh Văn
2
Võ Thạnh Văn và Kinh Vô Thường
Ngô Nguyên Nghiễm
3
Thơ Võ Thạnh Văn
Võ Thạnh Văn
4


5


6

        Trở lại trang mặt