Việt Nam Văn Hiến

Năm Thứ 4888

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net


Chinh Phụ Ngâm Khúc
  Đoàn Thi Điểm


     Thuở trời đất nổi cơn gió bụi

     Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

    Xanh kia thăm thẳm tầng trên

4  Vì ai gây dựng cho nên nỗi này

   Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt

   Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây

   Chín tầng gươm báu trao tay

   Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh

   Nước thanh bình ba trăm năm cũ

10  Áo nhung trao quan vũ từ đây

      Sứ trời sớm giục đường mây

     Phép công là trọng, niềm tây sá nào

     Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn

14 Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa

     Bóng cờ tiếng trống xa xa

     Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng

     Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt

18 Xếp bút nghiên theo việc đao cung

     Thành liền mong tiến bệ rồng

     Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời

     Chí làm trai dặm nghìn da ngựa

22 Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao

     Giã nhà đeo bức chiến bào

    Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu

    Ngòi đầu cầu nước trong như lọc

26 Đường bên cầu cỏ mọc còn non

     Đưa chàng lòng dặc dặc buồn

     Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền

     Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa

 30  Cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên

       Nhủ rồi tay lại trao liền

      Bước đi một bước lại vin áo chàng

     Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi

34 Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San

     Múa gươm rượu tiễn chưa tàn

     Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo      Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử

38 Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba

     Áo chàng đỏ tựa ráng pha

     Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in

     Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống

42 Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay

    Hà Lương chia rẽ đường này

    Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi

    Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu

46 Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương

     Quân đưa chàng ruổi lên đường

    Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng ?

    Tiếng địch trổi nghe chừng đồng vọng

50 Hàng cờ bay trong bóng phất phơ

     Dấu chàng theo lớp mây đưa

    Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà

    Chàng thì đi cõi xa mưa gió

54 Thiếp lại về buồng cũ gối chăn

     Đoái trông theo đã cách ngăn

    Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh

    Chốn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại

58 Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang

     Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương

    Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng

    Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

62 Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

     Ngàn dâu xanh ngắt một màu

     Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ?

    Chàng từ đi vào nơi gió cát

66 Đêm trăng này nghỉ mát phương nao ?

     Xưa nay chiến địa dường bao

     Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu

     Hơi gió lạnh, người rầu mặt dạn

70 Dòng nước sâu, ngựa nản chân bon

     Ôm yên, gối trống đã chồn

    Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh

    Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lại

74 Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua

     Hình khe, thế núi gần xa

    Dứt thôi lại nối, thấp đà lại cao

     Sương đầu núi buổi chiều như giội

78 Nước lòng khe nẻo suối còn sâu

    Não người áo giáp bấy lâu

    Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây

   Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẽ

82 Mặt chinh phu ai vẽ cho nên ?

    Tưởng chàng giong ruổi mấy niên

    Chẳn nơi Hãn Hải thì miền Tiêu Quan    Đã trắc trở đòi ngàn xà hổ

86 Lại lạnh lùng những chỗ sương phong

    Lên cao trông thức mây lồng

    Lòng nào là chẳng động lòng bi thương !

    Chàng từ sang Đông Nam khơi nẻo

90 Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu ?

    Những người chinh chiến bấy lâu

    Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây

    Nức hơi mạnh, ơn dày từ trước

94 Trải chốn nghèo, tuổi được bao nhiêu ?

     Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo

     Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò

     Hồn tử sĩ gió ù ù thổi

98  Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi

    Chinh phu tử sĩ mấy người

    Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn ?

    Dấu binh lửa, nước non như cũ

102 Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương

     Phận trai già cõi chiến trường

     Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về       Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ

106 Ba thước gươm, một cỗ nhung yên

       Xông pha gió bãi trăng ngàn

      Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành

      Áng công danh trăm đường rộn rã

110 Những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi

       Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai

      Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây

     Trong cửa này đã đành phận thiếp

114 Ngoài mây kia há kiếp chàng vay ?

      Những mong cá nước sum vầy

     Nào ngờ đôi ngả nước mây cách vời

     Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ

118 Chàng há từng học lũ vương tôn

      Cớ sao cách trở nước non

      Khiến người thôi sớm thôi hôm những sầu

      Khách phong lưu đương chừng niên thiếu

122 Sánh nhau cùng dan díu chữ duyên

      Nỡ nào đôi lứa thiếu niên

      Quan sơn để cách, hàn huyên bao đành      Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu

126 Hỏi ngày về, ước nẻo quyên ca

       Nay quyên đã giục, oanh già

      Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo

      Thuở đăng đồ, mai chưa dạn gió

130 Hỏi ngày về, chỉ độ đào bông

      Nay đào đã quyến gió Đông

      Phù dung lại đã bên sông bơ sờ

      Hẹn cùng ta: Lũng Tây nham ấy

134 Sớm đã trông, nào thấy hơi tăm ?

      Ngập ngừng, lá rụng cành trâm

      Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn xao

     Hẹn nơi nao, Hán Dương cầu nọ

138 Chiều lại tìm, nào thấy tiêu hao ?

       Ngập ngừng gió thổi chéo bào

       Bãi hôm tuôn dẫy nước trào mênh mông

      Tin thường lại, người không thấy lại

142 Gốc hoa tàn đã trải rêu xanh

       Rêu xanh mấy lớp chung quanh

       Sân đi một bước, trăm tình ngẩn ngơ      Thư thường tới, người không thấy tới

146 Bức rèm thưa lần dãi bóng dương

       Bóng dương mấy buổi xuyên ngang

       Lời sao mười hẹn, chín thường đơn sai

       Thử tính lại diễn khơi ngày ấy

150 Tiền sen này đã nẩy là ba

      Xót người lần lữa ải xa

      Xót người nương chốn Hoàng Hoa dặm dài

      Tình gia thất nào ai chẳng có

154 Kìa lão thân, khuê phụ nhớ thương

       Mẹ già phơ phất mái sương

      Con thơ măng sữa, vả đương phù trì

      Lòng lão thân buồn khi tựa cửa

158 Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm

       Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam

       Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân

       Nay một thân nuôi già dạy trẻ

162 Nỗi quan hoài mang mể biết bao !

      Nhớ chàng trải mấy sương sao

      Xuân từng đổi mới, Đông nào còn dư      Kể năm đã ba tư cách diễn

166 Mối sầu thêm nghìn vạn ngổn ngang

      Ước gì gần gũi tấc gang

      Giãi niềm cay đắng để chàng tỏ hay

      Thoa cung Hán thuở ngày xuất giá

170 Gương lầu Tần dấu đã soi chung

       Cậy ai mà gửi tới cùng ?

      Để chàng thấu hết tấm lòng tương tư

      Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía

174 Ngọc cài đầu thuở bé vui tươi

      Cậy ai mà gửi tới nơi

      Để chàng trân trọng dấu người tương thân ?

      Trải mấy thu, tin đi tin lại

178 Tới xuân này tin hãy vắng không

       Thấy nhàn, luống tưởng thư phong

      Nghe hơi sương, sắm áo bông sẵn sàng

      Gió tây nổi không đường hồng tiện

182 Xót cõi ngoài tuyết quyến mưa sa

      Màn mưa trướng tuyết xông pha

      Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài       Đề chữ gấm, phong thôi lại mở

186 Gieo bói tiền tin dở còn ngờ

      Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ

      Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai

       Há như ai, hồn say bóng lẫn

190 Bỗng thơ thơ thẩn thẩn hư không

      Trâm cài, xiêm giắt thẹn thùng

       Lệch làn tóc rối, lỏng vòng lưng eo

       Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước

194 Bức rèm thưa rủ thác đòi phen

      Ngoài rèm thước chẳng mách tin

      Trong rèm dường đã có đèn biết chăng ?

      Đèn có biết, dường bằng chẳng biết

198 Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi

       Buồn rầu nói chẳng nên lời

       Hoa đèn kia với bóng người khá thương !

       Gà eo óc gáy sương năm trống

202 Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên

       Khắc giờ đằng đẵng như niên

       Mối sầu dằng dặc tựa miền bể xa      Hương gượng đốt, hồn đà mê mải

206 Gương gượng soi, lệ lại chứa chan

       Sắt cầm gượng gảy ngón đàn

       Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng

       Lòng này gửi gió đông có tiện

210 Nghìn vàng xin gửi đến non Yên

       Non Yên dù chẳng tới miền

       Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời

       Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu

214 Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong

       Cảnh buồn người thiết tha lòng

       Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun

       Sương như búa bổ mòn gốc liễu

218 Tuyết dường cưa xẻ héo cành ngô

       Giọt sương phủ bụi chim gù

       Sâu tường kêu vẳng, chuông chùa nện khơi

       Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc

222 Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên

      Lá màn lay ngọn gió xuyên

      Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm      Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm

226 Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông

       Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng

      Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiết đau

      Đâu xiết kể, muôn sầu nghìn não

230 Từ nữ công, phụ xảo đều nguôi

       Biếng cầm kim, biếng đưa thoi

       Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thùa

       Mặt biếng tô, miệng càng biếng nói

234 Sớm lại chiều, dòi dõi nương song

       Nương song luống ngẩn ngơ lòng

       Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai ?

       Biếng trang điểm, lòng người sầu tủi

238 Xót nỗi chàng, ngoài cõi trùng quan

       Khác gì ả Chức, chị Hằng

       Bến Ngân sùi sụt, cung trăng chốc mòng

       Sầu ôm nặng, hãy chồng làm gối

242 Buồn chứa đầy, hãy thổi làm cơm

       Mượn hoa, mượn rượu giải buồn

       Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi

      Gõ sanh ngọc mấy hồi không tiếng

246 Ôm đàn tranh mấy phím rời tay

       Xót người hành dịch bấy nay

       Dặm xa mong mỏi hết đầy lại vơi

       Ca quyên ghẹo, làm rơi nước mắt

250 Trống tiều khua, như đốt buồng gan

       Võ vàng đổi khác dung nhan

       Khuê ly mới biết tân toan dường này        Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ

254 Chua cay này, há có vì ai ?

       Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi

      Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề

      Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng

258 Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn

       Duy còn hồn mộng được gần

       Đêm đêm thường đến Giang Tân tìm người

       Tìm chàng thuở Dương Đài lối cũ

262 Gặp chàng nơi Tương Phố bến xưa

       Sum vầy mấy lúc tình cờ

       Chẳng qua trên gối một giờ mộng Xuân

       Giận thiếp thân lại không bằng mộng

266 Được gần chàng bến Lũng, thành Quan

       Khi mơ những tiếc khi tàn

       Tình trong giấc mộng, muôn vàn cũng không !

       Duy có một tấm lòng chẳng dứt

270 Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi

      Lòng theo song chửa thấy người

      Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe      Trông bến Nam, bãi che mặt nước

274 Cỏ biếc um, dâu mướt ngàn xanh

       Nhà thôn mấy xóm chông chênh

      Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm

      Trông đường Bắc, đôi chòm quán khách

278 Rườm rà xanh cây ngất núi non

       Lúa thành thoi thóp bên cồn

      Nghe thôi địch ngọc véo von bên lầu

      Non Đông thấy lá hầu chất đống

282 Trĩ xập xoè, mai cũng bẻ bai

       Khói mù nghi ngút ngàn khơi

      Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

      Lũng Tây thấy nước dường uốn khúc

286 Nhạn liệng không, sóng giục thuyền câu

       Ngàn thông chen chúc khóm lau

       Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về

      Trông bốn bề chân trời mặt đất

290 Lên xuống lầu thấm thoát đòi phen

       Lớp mây ngừng mắt ngại nhìn

       Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc Quan ?      Gậy rút đất dễ khôn học chước

294 Khăn gieo cầu nào được thấy tiên

      Lòng này hóa đá cũng nên

      E không lệ ngọc mà lên trông lầu

      Lúc ngảnh lại ngắm màu dương liễu

298 Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong

       Chẳng hay muôn dặm ruổi giong

       Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng ?

       Lòng chàng ví cũng bằng như thế

302 Lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa

       Hướng dương lòng thiếp như hoa

       Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương

       Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái

306 Hoa để vàng bởi tại bóng dương

       Hoa vàng hoa rụng quanh tường

       Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần

       Chồi lan nọ trước sân đã hái

310 Ngọn tần kia bên bãi đưa hương

       Sửa xiêm dạo bước tiền đường

       Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẫn thờ

       Bóng Ngân Hà khi mờ khi tỏ

314 Độ Khuê Triền buổi có buổi không

       Thức mây đòi lúc nhạt hồng

        Chuôi sao Bắc Đẩu thôi Đông lại Đoài
       
        Mặt trăng tỏ thường soi bên gối

318 Bừng mắt trông sương gội cành khô

       Lạnh lùng thay, bấy nhiêu Thu

       Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi       Một năm một nhạt mùi son phấn

322 Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi

       Xưa sao hình ảnh chẳng rời

       Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương

       Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ

326 Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in

       Gió Xuân ngày một vắng tin

      Khá thương lỡ hết mấy phen lương thì

      Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy

330 Trước gió xuân vàng tía sánh nhau

       Nọ thì ả Chức chàng Ngâu

      Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông

      Thương một kẻ phòng không luống giữ

334 Thời tiết lành lầm lỡ đòi nau

       Thoi đưa ngày tháng ruổi mau

       Người đời thấm thoắt qua màu xuân xanh

       Xuân thu để giận quanh ở dạ

338 Hợp ly đành buồn quá khi vui

       Oán sầu nhiều nỗi tơi bời

       Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân       Kìa Văn Quân mỹ miều thuở trước

342 E đến khi đầu bạc mà thương

       Mặt hoa nọ gã Phan Lang

       Sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng

       Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở

346 Tiếc quang âm lần lữa gieo qua

       Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa

       Gái tơ mấy chốc xảy ra nạ giòng

       Gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt

350 Lầu hoa kia phảng phất mùi hương

      Trách trời sao để nhỡ nhàng

      Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên

      Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội

354 Cũng dập dìu, chẳng vội phân trương

       Chẳng xem chim yến trên rường

       Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau

       Kìa loài sâu đôi đầu cùng cánh

358 Nọ loài chim chắp cánh cùng bay

       Liễu, sen là thức cỏ cây

       Đôi hoa cũng dính, đôi dây cũng liền       Ấy loài vật tình duyên còn thế

362 Sao kiếp người nỡ để đấy đây ?

      Thiếp xin về kiếp sau này

       Như chim liền cánh, như cây liền cành
 
       Đành muôn kiếp chữ tình đã vậy

366 Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau

       Thiếp xin: "Chàng chớ bạc đầu

       Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung"

       Xin: "làm bóng theo cùng chàng vậy,

370 "Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên

      "Chàng nương vầng nhật, thiếp nguyền

       "Mọi bề trung hiều, thiếp xin vẹn tròn"

      Lòng hứa quốc tựa son ngăn ngắt

374 Sức tý dân dường sắt trơ trơ

       Máu Thuyền Vu, quắc Nhục Chi

       Ấy thì bữa uống, ấy thì bữa ăn

       Mũi đòng vác đòi lần hăm hở

378 Đã lòng trời gìn giữ người trung

       Hộ chàng trăm trận nên công

       Buông tên ải Bắc, treo cung non Đoài        Bóng kỳ xí giã ngoài quan ải

382 Tiếng khải ca trở lại Thần Kinh

       Đỉnh non kia, đá đề danh

       Triều thiên vào trước cung đình dâng công

       Nước Ngân Hán vác đòng rửa sạch

386 Khúc nhạc từ réo rắt lừng khen

       Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền

       Tên ghi gác Khói, tượng truyền đài Lân

        Nền huân tướng nên công rạng vẻ

390 Chữ đồng hưu bia thẻ nghìn đông

      Ơn trên: tử ấm thê phong

      Phần vinh thiếp cũng đượm chung hương trời

      Thiếp chẳng dại như người Tô Phụ

394 Chàng hẳn không như lũ Lạc Dương

       Khi về đeo quả ấn vàng

      Trên khung cửi dám rẫy ruồng làm cao

       Xin vì chàng xếp bào cởi giáp

398 Xin vì chàng giũ lớp phong sương

       Vì chàng tay chuốc chén vàng

       Vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng

       Mở khăn lệ, chàng trông từng tấm

402 Đọc thơ sầu, chàng thẩm từng câu

       Câu vui đổi với câu sầu

       Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời

       Sẽ rót vơi lần lần từng chén

406 Sẽ ca dần ren rén từng thiên

       Liên ngâm đối ẩm đòi phen

       Cùng chàng lại kết mối duyên đến già        Cho bõ lúc xa sầu, cách nhớ

410 Giữ gìn nhau vui thuở thanh bình

       Ngâm nga mong gửi chữ tình

412 "Dường này âu hẳn tài lành trượng phu !"./.                        ------------ Hết -------------

Sưu Tầm