Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Giới Thiệu Sách


Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam
(Trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định Pháp Trị và Đa Nguyên)
Luật Sư Đào Tăng Dực" ... Cho dù tranh luận đến đâu chăng nửa, một điều không thể phủ nhận được là những gì mà tác giả dàn trải trong 13 Chương và 55 Điều trong cuốn sách nầy là những giá trị căn bản mà nhân loại đã và đang hướng đến, chứ không riêng gì dân tộc Việt Nam.

Những giá trị đó, lẽ ra dân tộc ta đã có từ lâu, chứ không phải đợi đến bây giờ mơí phải mang ra tranh luận hay tu chính sửa đổi !"

Huỳnh Khánh Hoà viết lời tựa


Việt Luận xuất bản
Sách in trên khổ giấy A5, dầy 220 trang
Giá bán 30 Úc kimMuốn mua sách xin liên lạc tác giả:
.

Luật Sư Đào Tăng Dực
P.O.Box 744
Wentworthville. NSW 2145
Australia.
Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang Giới Thiệu Sách/Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc, thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống văn hiến hầu phục hồi nền An Lạc & Tự Chủ.


Trở lên đầu trang

Trở lại trang mặt