NGƯỜI CHIẾN CHO CUỘC CÁCH MẠNG

     
              Năm Thứ 4888                     

www.vietnamvanhien.net

www.vietnamvanhien.org
  NGƯỜI CHIẾN SĨ CHO CUỘC CÁCH MẠNG: TIẾP NỐI VÀ KHAI D̉NG


Chu Chi Nam

 

   Trong một bài trước đây tôi có nói về cuộc cách mạng tiếp và khai ḍng cho Việt Nam hiện nay, theo đó :

   «  Tiếp nối v́ chúng ta phải cần phục hồi truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp, mà cộng sản đă phá hủy bao chục năm nay…..

   Khai ḍng, v́ chúng ta quyết đạp đổ những oan tai, chướng ngại trên ḍng lịch sử Việt do cộng sản gây nên, để xây dựng một thành nền muôn thưở thái b́nh, để cha sẽ là ca, con phải là con, để gia đ́nh được lập lại, để tôn giáo được tôn trọng, quốc gia được phục hồi, để những giá trị tốt đẹp của kỷ cương do ông cha ta dầy công kiến tạo được phục hưng…

   Nhưng cuộc cách mạng này đồng thời phải là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc. »

 

   Từ cái nh́n đó, có người đặt câu hỏi cho tôi : Ai là người chiến sỹ cho cuộc cách mạng này. Chúng ta cùng nhau thảo luận.

 

   Cách mạng là sự thay đổi mau lẹ, sâu rộng một xă hội. Nếu nh́n theo cơ cấu, th́ cách mạng nhằm thay đổi 3 cơ cấu chính của một xă hội : thể chế chính trị, giai tầng lănh đạo và trật tự xă hội. Thể chế chính trị là nền tảng của một xă hội, điều này không ai chối căi. V́ vậy người làm cách mạng phải là một người làm chính trị. Chính trị đây hiểu theo nghĩa tốt của nó. Chính là ngay thẳng ; trị là chữa trị ; làm sao cho ngay thẳng, tốt đẹp. Chính trị đây theo nghĩa đông phương là đế đạo, là vương đạo, khác hẳn với bá đạo.

 

   Đế đạo là đường lối chính trị vừa hợp ḷng trời, vừa hợp ḷng dân ; vương đạo là hợp ḷng dân ; và hợp ư dân là hợp ḷng trời. Theo tây phương, như Socrate quan niệm cũng vậy : một nhà chính trị, một nhà quốc khách tốt phải đồng thời là một nhà đạo đức, một triết gia. Ngược lại bá đạo là đường lối chính trị chỉ hợp ḷng một người hay một thiểu số người, nhằm phục vụ một người hay một thiểu số đảng, đoàn. Vương đạo chủ trương không những cứu cánh phải tốt mà cả phương tiện phục vụ cứu cánh đó cũng phải tốt luôn. Trái lại, bá đạo chủ trương cứu cánh biện minh cho phương tiện, đă có cứu cánh tốt rồi, th́ có thể dùng bất cứ phương tiện ǵ, dù phản đạo đức, dù phải giết người, để thực hiện cứu cánh đó. Ngày hôm nay, qua kinh nghiệm của những chế độ độc tài, tả cũng như hữu, người ta thấy những lư luận cứu cánh biện minh cho phương tiện chỉ là những ngụy biện, những tuyên truyền nói láo, nhằm che dấu một ư đồ phục vụ cho một cá nhân, hay một đảng, hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của dân, của toàn thể. Đây là quan niệm của độc tài cộng sản và độc tài phát xít chủ trương tôn thờ lănh tụ, mà nhân loại đă là nạn nhân trong thế kỷ 20 vừa qua, và hiện nay vẫn c̣n ở một vài nước trên thế giới như Việt Nam, Miến Điện, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba v. v..

   Người chiến sĩ cách mạng tiếp nối và khai ḍng tương lai Việt Nam, nếu không phải là người làm chính trị, th́ ít nhất cũng phải có thái độ chính trị, v́ như ở trên đă nói, chính là ngay thẳng, th́ thái độ chính trị là lập trường, là sự chọn lựa dứt khoát giữa  cái thẳng và cái cong, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa phải và trai v.v… Ở đây chúng ta hăy quan sát giữa những nước tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và những nước độc tài tả cũng như hữu. Ở những nước độc tài, chính quyền không những cấm đoán người dân làm chính trị mà ngay cả có thái độ chính trị. Ngược lại, ở những nước dân chủ, không những chính quyền không có quyền cấm đoán người dân làm chính trị, có thái độ chính trị, mà người dân c̣n đưọc khuyến khích. Chúng ta lấy trường hợp độc tài cộng sản Việt Nam để suy ngẫm : Không những bạo quyền cộng sản Việt Nam cấm đoán dân làm chính trị, mà cả có thái độ chính trị, t́m đủ mọi cách để vu khống những người có thái độ chính trị, dù đó là thái độ giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa lành và dữ, một thái độ rất cần để cho xă hội loài người càng ngày càng xa rời xă hội man dại của loàn cầm thú để tiến tới một xă hội văn hóa, văn minh.


 Chính v́ vậy mà nhà thơ Vũ hoàng Chương đă gọi những người cộng sản là loài man dại qua bài thơ như sau :

            «  Từ độ người về hỡi loài man dại

                 Dẫu vô tri, sỏi đá cũng buồn đau.

                Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu

                 Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ. «

   Trong khi bạo quyền cộng sản Việt Nam lập ra những tôn giáo quốc doanh, với những tu sĩ quốc doanh, bán rẻ lương tâm, lương trị, phục vụ chế độ, c̣n những vị chân tu thực sự như ḥa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, linh mục Nguyễn văn Lư, mục sư Phạm hồng Quang, cụ Lê quang Liêm, những vị này chỉ nói lên tiếng nói của sự thật, của lương tâm, lương tri, th́ bị kết án là làm chính trị. Điều đau buồn là một số trí thức đă v́ một số đặc quyền, đặc lợi, đă cúi mặt, nhẫn tâm cố t́m đủ mọi ngụy biện, xảo ngữ, ngụy từ để bênh vực chế độ.

   V́ cộng sản chủ trương vô gia đ́nh, vô tôn giáo và vô tổ quốc ; và đă thực hiện, nên đất nước chúng ta hiện nay đạo đức bị băng hoại, giáo dục bị xuống cấp, gia đ́nh bị tan nát, tất cả những giá trị tốt đẹp cổ truyền bị dày xéo ; v́ vậy một trong những đức tính cần thiết cho người chiến sĩ cách mạng tương lai Việt Nam, đó là thưong gia đ́nh, yêu quốc gia, phục hồi giá trị nhân bản toàn cầu. Nhưng không v́ vậy mà trở nên bảo thủ, khép kín trái tim và khối óc trong những giáo điều giống như người cộng sản, mà ngược lại, phải biết để trái tim khối óc mở rộng, t́m những chân trời mới, theo kịp đà tiến bộ của nhân loại. Và như vậy, có nghĩa là người chiến sĩ cách mạng tương lai Việt Nam phải là một người có tinh thần dân chủ, sẵn sàng chấp nhận những cái hay, cái đẹp của người khác, sẵn sàng chấp nhận tư tưởng khác biệt của người. Nói như một nhà tư tưởng dân chủ : «  Tôi biết tư tưởng của anh khác tôi ; nhưng tôi cũng cố tranh đấu để anh có thể phát biểu tư tưởng của anh. »

 

   Đó là một số đức tính căn bản của người chiến sĩ cách mạng ; ngoài ra c̣n những đức tính như lạc quan, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quê hương, dân tộc, kiên tŕ đấu tranh, đấu tranh có tinh thần đồng đội, quan niệm cuộc đấu tranh hiện nay như một đội banh, tinh thần đồng đội phải cao, mỗi người có một vai tṛ, kết quả là kết quả chung.

   Can đảm, lạc quan, tin tưởng vào chính ḿnh, vào tổ chức của ḿnh, tổ chức bạn, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quốc gia dân tộc, luôn nghĩ rằng những người khác làm được, th́ chúng ta cũng sẽ làm được, những dân tộc khác đă làm cách mạng dân chủ, đă phát triển đất nước của họ, th́ dân tộc Việt Nam cũng sẽ làm được. Vừa mới lên ngôi, Đức Giáo Hoàng Jean Paul I I, trở về tham quê hương là nước Ba Lan lúc bấy giờ đang ch́m đắm trong độc tài cộng sản, Ngài có tuyên bố với dân tộc Ba Lan : «  Hăy can đảm và hy vọng !" Thật vậy, chúng ta hăy can đảm đấu tranh cho chính chúng ta, đ̣i hỏi những quyền căn bản của chúng ta phải được tôn trọng, can đảm đấu cho quê hương dân tộc, đ̣i hỏi nhân quyền, dân quyền phải được bảo đảm. Chỉ như vậy th́ chúng ta mới hy vọng đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp, tương lai của quê hương dân tộc sẽ tươi sáng. Anh hùng Lư Tống, người đấu tranh cho nhân quyền quốc tế, người được những nhà đấu tranh cho dân chủ thế giới, nhất là dân tộc Cu Ba nể trọng, cũng nói : «  Nếu chúng ta cúi đầu, th́ cộng sản ngồi lên cổ. Nếu chúng ta đứng dậy, th́ cộng sản sụp đổ. » Điều này đúng với tất cả mọi bạo chúa, bạo quyền.

   Ngoài đức tính lạc quan, can đảm, tin tưởng, chúng ta c̣n cần có tinh thần đồng đội. Cuộc cách mạng tiếp nối và khai ḍng và cũng đồng thời là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc tương lai Việt Nam sẽ thành công hay không là tùy vào tinh thần đấu tranh đồng đội của mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi hội đoàn. Đây là một cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện, mỗi người, mỗi tổ chức, một chân một tay. Đừng bị lâm vào cảnh lục xúc tranh công, điều mà các cụ ta ư thức rất rơ. Đừng để lâm vào cảnh con gà th́ cho rằng tiếng gáy của ḿnh là quan trọng nhất, con trâu th́ nghĩ chỉ công việc cày ruộng của ḿnh mới đáng kể, con chó th́ cho rằng chỉ việc làm canh nhà của ḿnh mới ghê gớm. Để tránh t́nh trạng lục xúc tranh công, chúng ta phải có một cái nh́n toàn thề, toàn diện cho cuộc đấu tranh cách mạng này, v́ nó không chỉ ở quốc nội, mà cả ở hải ngoại, quốc nội hải ngoại  cùng dựa vào nhau để cùng tiến ; v́ nó liên quan đến mọi lănh vực, chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, xă hội. Đừng có cái nh́n của những thầy bói coi voi, người th́ cho rằng con voi như cột nhà, v́ đứng ở cạnh chân voi ; người th́ căi con voi như cái chổi trà, v́ rờ đuôi voi. Công cuộc đấu tranh này vừa là lư thuyết vừa là thực hành. Ai giỏi về lănh vực nào th́ cố gắng đấu tranh trong lănh vực đó. Đừng nghĩ chỉ có lư thuyết mới quan trọng hay ngược lại. Hiện nay đang trong mùa giải đá banh toàn cầu. Hăy quan niệm cuộc đấu tranh của chúng ta như một dàn nhạc hay một cuộc đá banh. Trong một dàn nhạc, mỗi người giữ một vai tṛ, chính v́ vậy mới có ḥa tấu hay. Trong một cuộc đá banh, không phải chỉ có cầu thủ tấn công mới quan trọng, nếu không có người đưa banh, th́ có banh đâu mà tấn công. Đấy là chưa nói đến vai tṛ những người pḥng thủ thành. Nếu không có họ, th́ những người tấn công làm sao yên tâm để tấn công địch. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến giải đá banh Âu châu năm 2004, mà quốc gia giật giải là Hy Lạp. Đội Hy Lạp một năm trước đó rất tầm thường, nhưng giật giải năm sau, một phần là nhờ người huấn luyện viện (ông bầu) rất có tài. Trước khi nhận lời làm huấn luyện viên cho đội Hy Lạp, ông ta có đặt ra 3 diều kiện cho cầu thủ : 1) Tinh thần quyết chí, 2) Tinh thần đồng đội, 3) Tinh thần học hỏi. Nếu những cầu thủ có chấp nhận th́ ông ta mới làm huấn luyện viên. Ông ta có nói với các cầu thủ Hy Lạp : Phải quyết chí và tin tưởng rằng ḿnh có thể trở thành những cầu thủ nổi tiếng như Zidane, Ronaldo v.v.. , rằng đội Hy lạp có thể giật giải Âu châu. Một khi tin tưởng rồi th́ phải quyết chí luyện tập và luyện tập trong tinh thần đồng đội. Một khi luyện tập th́ phải nghe lời người huấn luyện viên và cả bạn ḿnh. Chính nhờ vậy mà đội banh Hy Lạp đă thắng giải Âu châu 2004, một lục địa có rất nhiều quốc gia tài giỏi về đá banh.

   Cách mạng tiếp nối và khai ḍng Việt Nam không những đồng thời là cuộc cách mạng độc lập cứi quốc và dân chủ kiến quốc, mà c̣n là cuộc đấu tranh cho văn hóa và văn minh. Nhà bác học kiêm triết gia người Anh Francis Bacon, được coi như một trong những sáng lập viên của khoa học hiện đại, có viết : «  Những chế độ, lầu đài có thể bị thời gian làm phai mờ, sụp đổ. Nhưng những tiếng nói của sự thật, những công tŕnh khoa học nghiên cứu về sự thật, những tiếng nói của con tim, những bài thơ nói lên t́nh người th́ không bao giờ thời gian có thể làm phai mời. Như bài thơ của Homère cách đây cả bao ngàn năm mà vẫn vậy. V́ đó là nền tảng của văn hóa và văn minh. » Đúng như thế, nghĩ đến cùng, nền tảng của văn hóa và văn minh chính là sự thật, là t́nh con người, là t́nh đồng đội, v́ nếu con người không trọng sự thật, t́m cách dối gạt nhau, không thương yêu nhau, th́ làm sao có thể thực hiện được những công tŕnh vĩ đại văn hóa, văn minh. Chính v́ vậy, ngày hôm nay cuộc đấu tranh nhằm thực hiện cuộc cách mạng cứu quốc và khiến quốc, bắt đầu bằng việc giải thể chế độ cộng sản đương thời cũng là một cuộc dấu tranh cho vằn hóa và văn minh, v́ người cộng sản  «  chỉ biết tuyên truyền và nói láo « , như lời ông Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Liên Sô nói ; v́ giới lănh đạo cộng sản hiện nay ở Việt Nam không có t́nh người. Trong khi dân không có đến 1$ để sống, để mua thuốc, những trẻ em phải bán thân nuôi miệng ở Căm Bốt, những chị em phụ nữ, v́ nghèo đói, phải lấy chồng Đài Loan, rồi bị hành hạ, th́ giới lănh đạo cộng sản và con cháu tiêu tiền vứt qua cửa sổ, như vụ PMU18, đánh cá cả đến 2 triệu $.

 

     Tinh thần tôn trọng sự thật, thương yêu lẫn nhau, đấu tranh đồng đội, tinh thần can đảm, kiên tŕ quyết đấu tranh cho quốc gia dân tộc, tinh thần dân chủ và lạc quan luôn tin vào tương lai tốt đẹp của chính ḿnh, của dân tộc ḿnh, đó là những đức tính quan trọng của người chiến sỹ cách mạng tương lai Việt Nam.

    Cuộc cách mạng tương lai Việt Nam  sớm thành công, sớm giải thoát quê hương và dân tộc qua khỏi vũng lầy cộng sản, để có thể bắt kịp đà tiến bộ của văn minh nhân loại, một phần lớn là nhờ ở những người chiến sĩ cách mạng..

 

                                                       Paris ngày 15/06/2006

                                                        Chu chi Nam                                             

                                                       Nguồn:http://chuchinam.pagesperso-orange.fr


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác
 và ư kiến của quư  học giả, nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích:

  (1) Bảo tồn di sản văn hóa  của Việt tộc.
  (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến
hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.

  Chúng tôi rất hân hạnh được nhận những gởi gắm của quư vị và các bạn.
Kính xin vui ḷng điện thư đến nhóm mạng qua địa chỉ dưới đây.