Tác Giả

NGUYỄN THỊ VINH


Nhà Văn Nguyễn Thị Vinh
Sinh ngày 15.7.1924 tại làng Vân Hoàng tỉnh Hà Ðông; chủ bút tạp chí Tân Phong (Sàigòn). Chủ nhiệm báo Ðông Phương (sàigòn). Ðịnh cư tại Na Uy từ năm 1984
(trong tự lực văn đoàn)

Tác phẩm đã xuất bản:

Hai Chị Em (1953)
Thương Yêu (1954)
Xóm Nghèo (1958)
Men Chiều (1960)
Thơ Nguyễn Thị Vinh (1972)
Cô Mai (1972)
Vết Chàm (1973)
Na Uy Và Tôi (1994) 

Nguồn:http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=3128

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Nhất Linh và Xóm Cầu Mới
Nguyễn Thị Vinh
2
Men Chiều
Nguyễn Thị Vinh
3


4


5


6


7


8        Trở lại trang mặt