Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTrang Nhạc 
Việt Nam Muôn Năm
Lời: Phạm Trần Anh
Nhạc: Lê Quốc Tấn
Hợp Ca: Ban CTA & TV Bắc California -USAViệt Nam - Việt Nam
Phạm Duy


Tình Cha
Tác Giả: Ngọc Sơn
Tiếng Hát: Ngọc Sơn
Lòng Mẹ
Tác giả: Y Vân
Tiếng hát: Hương Lan & Xuân MaiTiếng hát Thanh Nghi
với
Tình khúc Trịnh Công Sơn

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Trang Nhạc
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.