Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comVƯỜN NHÀ XUÂN TÂN MÃO 2011.

Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang

Con Mèo Tân Mão (Kỷ vật mua ở quần đảo Caribbean) đứng trước rào tre quân tử (ảnh của tác giả).


Dựng Cây Nêu Đại Tộc Việt vào ngày hai mươi ba Tết, ngày ông Táo về trời.

Cây nêu này khác cây nêu hiện nay làm theo cây nêu nhà Phật. Nêu nhà Phật chỉ là di duệ của Cây Nêu Vũ Trụ giáo nhìn dưới góc cạnh Phật giáo.

Lưu ý:

Đây là cây nêu biểu tượng cho văn hóa lưỡng hợp nòng nọc, âm dương Chim-Rắn, Tiên Rồng của Đại Tộc Việt, Người Mặt Trời thái dương.

Vành nêu có 5 hình mặt trời biểu tượng cho Đại Tộc Việt, Người Mặt Trời gồm có thần mặt trời Viêm Đế ở cõi tạo hóa và bốn thần mặt trời cõi thế gian là Đế Minh, Kì Dương Vương, Lạc Long Quân và Hùng

Vương. Dưới mặt trời có hình thuyền biểu tượng cho Đại Tộc Lạc Việt.

Hai cái phong linh, một bằng đồng mang dương tính nọc dùng như trống tạo ra tiếng động để xua đuổi ma quỉ và một bằng tre dùng như chuông mõ mang âm tính nòng có hình con cá chép để ông táo cưỡi về trời. Giải phướn đỏ biểu tượng cho an vui, hạnh phúc, may mắn…

(xem bài viết Cây Nêu, Một Cái “Nêu” Nhân Chủng Học trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Dựng cờ đại ngũ sắc truyền thống Đại Tộc Việt. Đây là cờ Vũ Trụ giáo.  Hình vuông mầu lục ở tâm cờ  biểu tượng cho Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) (theo Trung Hoa mầu lục biểu tượng cho hành Mộc. Họ lấy Cây Vũ Trụ làm hành Mộc trong ngũ hành, khác với Bách Việt có tứ hành và Cây Vũ Trụ).

Cờ tiểu hình nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) biểu tượng cho ngành nọc Lửa thái dương Viêm Đế.

Cờ tiểu hình vuông biểu tượng cho ngành nòng thái dương Thần Nông.

Xem bài viết Ý Nghĩa Những Lá Cờ Truyền Thống Của Đại Tộc Việt trong số tới.


Bạch mai nhất điểm hồng.


Mai “mình dây”.

Đào xác pháo.

Đào nòng nọc, âm dương sáu loại hoa.

Hoa đào mật (nectarine).

Hoa mơ.

Hoa mận satsuma.

Hoa thủy Tiên

Thuyền lan.

Hoa daffodil.

Hoa táo Tây.

Hoa chua me vàng chanh.

Phật thủ.

Cam “Quận Cam” Cali.

Bưởi Thanh Trà.

Chanh vàng.

Khế ngọt.

. . . . . .


Và hoa biết nói Thanh Mai với mai vàng.


Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang
http://bacsinguyenxuanquang.wordpress.comTrang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang :Vườn Xuân Tân Mão cuả Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt