Giáo Sư PHẠM CAO DƯƠNG
Giáo sư Phạm Cao Dương tốt nghiệp ĐH Sư phạm, ĐH Văn khoa Sàigòn và Tiến Sĩ Sử học tại Pháp. Ông từng giảng dạy tại các trường Đại học Sư Phạm Sàigòn, Đại học Văn Khoa Sàigòn và là giáo sư thỉnh giảng tại các đại học Đà Lạt, Huế, Cần Thơ, Vạn Hạnh và Cao Đài. Định cư tại Hoa kỳ từ năm 1975, ông tiếp tục giảng dạy các môn lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Việt nam trong gần ba chục năm qua tại các trường UCI, UCLA, Cal State Long Beach, Santa Ana College…

 Theo:  hopluu.netSTT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Ai Đã Gọi Việt Nam Là Nước Văn Hiến
Phạm Cao Dương
2
Đính Chính Sai Lầm Về Nam Hải
Phạm Cao Dương
3
Chúng Ta Đã Và Đang Mất Nước
Phạm Cao Dương
4
Lẽ Ra Dân Tộc Đã Có Dân Ch-Tự Do Ngay Từ 1945
Phạm Cao Dương
5
Biên giới Việt Nam và Trung Quốc qua các triều đại QCVN
Phạm Cao Dương
6
Nhìn Lại Những Nổ Lực Của Cựu Hoàng Bảo Đại Trong...
Phạm Cao Dương
7
Miền Nam Trong Những Ngày Định Mệnh Tháng 8 và 9/1975
Phạm Cao Dương
8
Sự Hình Thành Của Siêu Quốc Gia Việt Nam Thiên Niên Kỷ Thứ 3
Phạm Cao Dương
9
Một Bài Thơ Mất Dạy
Phạm Cao Dương
10


11


        Trở lại trang mặt