Tác Giả
LÊ TRUNG ƯNG
STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Quốc Hận 30-4 [Audio]
Lê Trung Ưng
2
30.04 Tưởng Niệm 41 Năm  Quốc Hận
Lê Trung Ưng
3
Cuộc Đời Của Đại Ân Nhân Dr Neudeck
Lê Trung Ưng
4
Một Việt Nam - Hai Giống Người
Lê Trung Ưng

Một Việt Nam Hai Giống Người [Audio]

5
Từ Thành Đô-Tứ Xuyên Đến Formosa-Vũng Áng
Lê Trung Ưng

Từ Thành Đô-Tứ Xuyên Đến Formosa-Vũng Áng [Audio]

6
Huyệt Mộ Formosa - Vũng Áng
Lê Trung Ưng

Huyệt Mộ Formosa - Vũng Áng [Audio]
7
Trump Và Thế Giới
Lê Trung Ưng
8
Cô Sáu Và Màu Cờ
Lê Trung Ưng
9
Koln Tết Tết Tết
Lê Trung Ưng
10
Người Việt Tỵ Nạn CS Tại Đức Quốc Cùng Đồng Hành QN
Lê Trung Ưng
11
Xuống Đường Hay Chờ Chết?
Lê Trung Ưng
12
30 Tháng 4 Ngày Ấy...Và 42 Năm Sau!
Lê Trung Ưng

30 Tháng 4 Ngày Ấy...Và 42 Năm Sau! [Audio]

 13
Thương Qúa Việt Nam
Lê Trung Ưng

Thương Qúa Việt Nam [Audio]

 14
Trung Cộng Và Việt Cộng
Lê Trung Ưng

Trung Cộng Và Việt Cộng [Audio]

 15
Đảng Quỷ Việt Cộng
Lê Trung Ưng
 16
Chống "Cái Ác"
Lê Trung Ưng
 17
Quốc Tế Nhân Quyền - Brandenburger Tor - Berlin
Lê Trung Ưng
 18
30 Tháng 04
Lê Trung Ưng
19
Cội Nguồn
Lê Trung Ưng
20
Vá Lại Lá Cờ Thiêng
Lê Trung Ưng
  21
Chúc Mừng Năm Mới 2019
       Lê Trung Ưng        Trở lại trang mặt