Nhạc Sỹ
NGUYỄN VĂN ĐÔNG


Đại Tá Nguyễn Văn Đông (năm 1971)


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Đôi Dòng Tâm Sự và Tiểu Sử
Nguyễn Văn Đông
2
Sắc Hoa Màu Nhớ - Hàng Hàng Lớp Lớp
Nguyễn Văn Đông
3
Hình Ảnh Người Lính Khác Trong Nhạc NVĐông
Du Tử Lê
4
Tình Ca Nguyễn Văn Đông
Thy Nga
5
Nguyễn Văn Đông Giữa Binh Nghiệp và Âm Nhạc
Trường Kỳ
6
Người Lính Trong Nhạc Nguyễn Văn Đông
Lê Hữu
7
Phiên Gác Đêm Xuân - Hà Thanh hát (video)
Nguyễn Văn Đông
8
Nhớ Một Chiều Xuân - Hà Thánh hát (video)
Nguyễn Văn Đông
9
Chiều Mưa Biên Giới - Hà Thanh hát (video)
Nguyễn Văn Đông
10
Mấy Dm Sơn Khê - Hà Thanh hát (video)
Nguyễn Văn Đông
11
Ave Maria - Thanh Thúy hát (video)
Nguyễn Văn Đông
 12
Về Mái Nhà Xưa - Hà Thanh hát (video)
 Nguyễn Văn Đông
13
Cung Thương Ngày Cũ - Lệ Thanh hát (video)
Nguyễn Văn Đông
14
Khi Đã Yêu - Hà Thanh hát (video)
Nguyễn Văn Đông
15
Hải Ngoại Thương Ca - Hà Thanh hát (video)
Nguyễn Văn Đông
16
Bông Hồng Cái Áo - Thanh Lan hát (video)
Nguyễn Văn Đông
17
Mùa Sao Sáng - Quỳnh Dao hát
Nguyễn Văn Đông
18
Anh - Carol Kim hát (video)
Nguyễn Văn Đông        Trở lại trang mặt