Tác Giả
TRỊNH XUÂN THUẬN


  Giáo Sư Trịnh Xuân Thuận

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội, đậu Tú tài năm 1966, rồi học một năm tại l’Ecole Polytechnique de Lausanne, Thụy Sĩ. Sau đó ông đã theo học các đại học có tiếng tại Hoa Kỳ, California Institute of Technology (Caltech), và Đại học Princeton, nơi đã trao bằng Ph.D. cho ông vào năm 1974, về môn Vật lý học Vũ trụ (astrophysics), dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Lyman Spitzer, người sáng chế viễn vọng kính Hubble

 

Từ năm 1996 ông là giáo sư Vật lý Vũ trụ tại Đại học University of Virginia tại Charlottesville. Ông cũng là giáo sư Đại học Paris 7, làm việc tại Thiên văn đài Meudon, tại IAP (Institut d’astrophysique de Paris) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học (CNRS) của nước Pháp. Ông đã viết trên 230 bài tường trình khảo cứu trên đề tài chuyên khảo là sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà (galaxies); về sự tạo lập vũ trụ theo lý thuyết “Vụ Nổ Lớn” (Big Bang). 

 

Một đóng góp của ông được giới khoa học thảo luận với lòng thán phục là việc ông khám phá thiên hà “trẻ nhất” trong vũ trụ, mang ký hiệu I Zwicky 18. Ông là một trong số người sáng lập Hội Quốc tế Khoa học và Tôn giáo (International Society for Science and Religion).


Nguồn: http://thuvienhoasen.org/a25124/vo-thuong-giua-long-thuc-tai

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Nhà Thiên Văn Học Trịnh Xuân Thuận Được...
viendongsaily.com
2
Đi Tìm Một Đấng Tối Cao
Trịnh Xuân Thuận
3
Vô Thường Giữa Lòng Thực Tại
Trịnh Xuân Thuận
4
GS Trịnh Xuân Thuận Mãi Đeo Đuổi "Người Tình Vũ Trụ"
Trịnh Xuân Thuận

        Trở lại trang mặt