Tác Giả
LÊ AN VITrang Blog: http://anvile235.blogspot.com.au

Trang Mạng:
http://www.thuviencoinguon.com
http://www.huyensu.com

Điện Thư:khatsi235@gmail.com


Lê An Vi tên thật là Lê Khánh sinh năm 1957, tại Hà Nội.

Tốt nghiệp Master of Art, Slavonic Philologies, Sofia University “Climent Ochridski” Bulgaria.
Cử Nhân Luật Việt Nam (2004).

1975-2001, từng sống, học tập và làm việc tại Bulgaria (16 năm), Poland (8 năm) và Germany (3 năm).

Từ 2001 đến nay, từng làm báo, tư vấn luật, nghiên cứu độc lập Văn Hóa Việt Nam từ cội nguồn/ Văn Hóa Việt cổ. Chủ đề Văn Hóa Việt Nho và Triết Lý An Vi.

Người Thầy đầu tiên là hệ thống các tác phẩm của Triết gia Kim Định. Sau đó có cơ duyên trở thành học trò (qua Internet) của Thầy Việt Nhân Nguyễn Cảnh Hậu (Missouri, USA). Thường xuyên trao đổi với Nhà văn, Nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy (SG).

Trước nguy cơ “Đạo mất trước, Nước mất sau”, chúng tôi chủ trương:

CỨU NƯỚC BẰNG VĂN HÓA” với Trí Tuệ, Bản Lĩnh và Dấn Thân.


Trân trọng giới thiêu đến quý độc giả và kính mời đồng hành

VNVH

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Tại Sao Tìm Về Văn Hóa Côi Nguồn
Lê An Vi
2
Triết Gia Kim Định Với Văn Hóa Dân Tộc
Lê An Vi
3
Những Đóng Góp Mang Tính Nền Tảng Của T.G Kim Định
Lê An Vi
4
Đạp Thanh Trong Tiết Thanh Minh
Lê An Vi
5
Tưởng Niệm 100 Năm Ngày Sinh Triết Gia Lương Kim Định
Lê An Vi
6
Truyền Thống
Lê An Vi
7
Văn Hóa Việt Nho và Triết Lý An Vi
Lê An Vi
8
Giới Thiệu Sách Của Hà Văn Thùy
Lê An Vi
       Trở lại trang mặt