www.vietnamvanhien.net


Nhà Thơ
TRẦN TRUNG ĐẠO


Trang mạng: http://www.trantrungdao.com/


STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
 Thơ Trần Trung Đạo
Trần Trung Đạo
2
 Đừng Khóc Cho Uyên Phương Mà Sống Cho Mơ Ước Em
Trần Trung Đạo
3
 Để Thắng Trung Cộng
Trần Trung Đạo
4
 Bài Thơ Cho Đỗ Thị Minh Hạnh
Trần Trung Đạo
5
 Hiểm Họa Trung Cộng và bài học "Phần Lan Hoá"
Trần Trung Đạo
6
 Lời Thú Tội Của Thằng Cu Tí
Trần Trung Đạo
7
 Chính Luận Trần Trung Đạo
Trần Trung Đạo
8
 Khi Bài Hát Trở Về
Trần Trung Đạo
9
 Giá Trị Của Việt Nam Cộng Hòa
Trần Trung Đạo
10
 10 Lý Do Nhân Dân Việt Nam Không Chào Đón Tập C Bình
Trần Trung Đạo
  11
 Trò Hề "Phát Biểu Trước Quốc Hội"
Trần Trung Đạo
  12
 6 Lý Do Giúp Chế Độc CS Tồn Tại
Trần Trung Đạo
  13
 Những Bài Ca Từ Khát Vọng Chưa Thành
 Trần Trung Đạo

 Những Bài Ca Từ Khát Vọng Chưa Thành (audio)

  14
 Đêm Nghe Sông Hằng Hát
     Trần Trung Đạo
  15
 Ngôi Chùa Là Dòng Sông
Trần Trung Đạo
  16
 Mẹ Và Quê Hương (audio)
Trần Trung Đạo
  17
 Hẹn Một Ngày Giành Lại Hoàng Sa
Trần Trung Đạo

 Hẹn Một Ngày Giành Lại Hoàng Sa (audio)
 18
 Nàng Tô Thị Nay Đâu? (audio)
Trần Trung Đạo

 Nàng Tô Thị Nay Đâu?
 19
 Ông Thiện Ông Ác
Trần Trung Đạo

 Ông Thiện Ông Ác (audio)

 20
 Tìm Đâu Ra Minh Bạch
 Trần Trung Đạo
 21
  Tạm Biệt Sông Hằng
Trần Trung Đạo
 22
  Kiên Nhẫn, Lòng Yêu Nước Sẽ Cứu Việt Nam
Trần Trung Đạo
 23
  Trần Huỳnh Duy Thức Một Václav Havel Việt Nam
Trần Trung Đạo       Trở lại trang mặt