Tác Giả
HOANG PHONG


Hoang Phong - Nguyễn Đức Tiến
(ảnh http://www.tuvienquangduc.com.au/)
 

 

Nguyễn Đức Tiến
Bút Danh : Hoang Phong
Sinh năm : 1939
Về hưu năm : 1999
Hội viên Hội Thiền Học Quốc tế AZI (Association Zen Internationale)
Cựu Giảng sư Đại học Khoa Học Saigon
Cựu Địa chất gia và K sư tầm khảo công ty dầu khí TOTAL
Tiến sĩ Khoa học
Hiện đang sống tại Pháp Quốc

Trong những năm gần đây, ông đã dành toàn thời gian, công sức nghiên cứu và chuyển ngữ kinh sách Phật giáo của các vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng, góp phần hoằng dương Phật pháp, mang lại lợi ích cho chúng sinhEmail:ndt.ductien@gmail.com

 

Nguồn:http://www.tuvienquangduc.com.au/tacgia/hoangphong.html
STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Chủ Động Cái Chết
Hoang Phong chuyển ngữ
2
Làm Thế Nào Để Đạt Được Giải Thoát
Hoang Phong chuyển ngữ
3
Ý Nghĩa Ăn Chay Trong Phật Giáo Là Gì ?
Hoang Phong
4
Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo
Hoang Phong chuyển ngữ
5
Tuyển Tập Vu Lan - Vì Mẹ Một Vần Thơ
Hoang Phong
6
Làm Mẹ Với Tấm Lòng Của Phật
Hoang Phong chuyển ngữ
7
Đêm Huyền Ảo (audio)
Hoang Phong
8
Một Mảnh Không Gian (audio)
Hoang Phong
9
Ma là Gì - Nó Ở Đâu và Cách Trừ Ma
Hoang Phong

Ma là Gì - Nó Ở Đâu và Cách Trừ Ma (audio)
10
108 Lời Dạy Của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Hoang Phong 
11
Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Chiếc Áo Cà Sa
Hoang Phong

Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Chiếc Áo Cà Sa (audio) Tiểu Mai đọc
12
Hai Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên Của Phật & ..Phật Giáo
Hoang Phong

Hai Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên .. & ..Phật Giáo (audio)
Diệu Tâm đọc
 13
Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Hoang Phong chuyển ngữ

Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Đức Đạt Lai Lạt Ma Diệu Tâm đọc
 14
 Hãy Đọc Các Dòng Chữ Trong Tâm Thức Mình (1, 2)
Hoang Phong 
 15
Hãy Đọc Các Dòng Chữ Trong Tâm Thức Mình (3,4) Hoang Phong 
 16
  Hãy Đọc Các Dòng Chữ Trong Tâm Thức Mính (5,6)
 Hoang Phong 
 17
Bốn Sự Thật Cao Quý
Hoang Phong
 18
Hãy Đọc Các Dòng Chữ Trong Tâm Thức Mình (7, 8 & 9)
Hoang Phong 
 19
 Một Nữ Du Già Nơi Xứ Tuyết
   Hoang Phong chuyển ngữ
 20
 Bài Kinh Về Sự Chú Tâm Tỉnh Giác
Hoang Phong
 21
Thiền Định Trong Phật Giáo Tây Tạng
Hoang Phong 
 22
Bài Kinh Về Phép Chú Tâm Dựa Vào Hơi Thở
    Hoang Phong chuyển ngữ
 23
Nguyên Lý Tương Liên
Hoang Phong chuyển ngữ
 24
Hãy Làm Một Cuộc Cách Mạng (chương 1 &2)
    Hoang Phong chuyển ngữ
 25
Lá Bài Phật Giáo Tại Trung Quốc
Hoang Phong chuyển ngữ
 26
Bài Kinh Về Lòng Từ Tâm
Hoang Phong chuyển ngữ
 27
Lý Tưởng Của Người Bồ-Tát
Hoang Phong chuyển ngữ
 28
Ý Niệm Về Sự Tự Do Trong Lịch Sử Nhân Loại Và Theo Quan Điểm Phật Giáo
Hoang Phong
 29
 Tuổi Mười Hai
Hoang Phong
 30
Các Câu Trích Dẫn Giáo Lý Của Đức Phật
Hoang Phong chuyển ngữ
 31
Lý Tưởng Người Bồ Tát [chương I-VII (bài 1-49)
Hoang Phong chuyển ngữ
 32
Tìm Hiểu Thơ Thiền Nhật Bản
Hoang Phong
 33
Hóa Giải Khổ Đau
Hoang Phong
34
225 Câu Trích Dẫn Giáo Huấn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Bài 8
Hoang Phong
35
Thông Điệp Của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma Về Hội Nghị COP 26
Hoang Phong chuyển ngữ
36
Lý Tưởng Của Người Bồ Tát - Bài 50 & 51
Hoang Phong chuyển ngữ
 37
Câu Chuyện Một Đêm Giao Thừa
Hoang Phong


        Trở lại trang mặt