Nhà Văn HÀ VĂN THÙY


Trang Blog: http://thuyvanha.blogspot.com

Nhà văn Hà Văn Thùy Sinh năm 1944 Quê quán: Đồng Tiến Quỳnh Phụ, Thái Bình. Năm 1967 tốt nghiêp khoa Sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từng làm việc tại Hội Văn nghệ Thái Bình, Kiên Giang, báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam Những tác phẩm chính: - Thời gian gom nhặt (thơ) - Trấn Hà Tiên và Tao đàn Chiêu Anh Các (biên khao) - Phiêu lưu cùng côn trùng (dịch) - Nguyễn Thị Lộ (tiểu thuyết) - Góp với văn đàn (phê bình & tiểu luận) - Tìm lại cội nguồn văn hóa Việt. - Hành trình tìm lại cội nguồn. - Di ngôn Phật sống Lưu Công Danh - Sự nghiệt ngã của nghề nghiệp (ký chọn lọc)

Nguồn:
http://havanthuyblog.blogspot.com/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả1
Giải Đáp Thắc Mắc Về Văn Hóa Hà Văn Thùy
2
Hành Trình Tìm Lại Côi Nguồn Hà Văn Thùy
3
Không Có Cái Gọi là "Từ Hán Việt" Hà Văn Thùy
4
Nguyễn Thị Lộ (tiểu thuyết lịch sử)
Hà Văn Thùy
5
Triết Gia Kim Định Với Minh Triết
Hà Văn Thùy
6
Thủy Tổ Người Việt Thực Sự Ở Đâu
Hà Văn Thùy
7
Khám Phá Ngôi Mộ 6500 Năm Của Người Việt Ở Hà Nam
Hà Văn Thùy
8
Di Chỉ Văn Hóa Lương Chử Là Kinh Đô Nước Xích Quỷ
Hà Văn Thùy
9
Chủ Nhân Di Chỉ Khảo Cổ Là Cùa Người Việt Cổ?
Hà Văn Thùy
10
Ai Là Chủ Nhân Của Kinh Dịch?
Hà Văn Thùy
11
Quá Trình Hình Thành Tiếng Việt
Hà Văn Thùy
12
Đi Tìm Thủy Tổ Tộc Việt
Hà Văn Thùy
13
Xin Trả Lại Vinh Quang Cho Người Lạc Việt
Hà Văn Thùy      Trở lại trang mặt