Tác Giả
PHAN NHẬT NAMPhan Nhật Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phan Nhật Nam tên thật là Phan Ngọc Khuê (9 tháng 9 năm 1943 -) là một nhà văn Việt Nam. Là một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Thân thế

Ông sinh ra tại Nại Cửu, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cha ông là Phan Văn Trình gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng bị loại bỏ vì tội "tiểu tư sản, gia đình hào lý...". Vì sư kiện này lý lịch/danh tính của Phan Ngọc Khuê được đổi thành Phan Nhật Nam. Ông là một nhà văn của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau khi tốt nghiệp khóa 18 Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, ông là một sĩ quan của binh chủng Nhẩy Dù với cấp bậc Trung úy.

Đóng góp văn học

Tác phẩm đầu tay của ông là cuốn Dấu Binh Lửa (1969). Tiếp theo là các tác phẩm: Dọc Đường Số Một, Ải Trần-gian (1970), Mùa Hè Đỏ Lửa (1972), Dựa Lưng Nỗi Chết (1973) và Tù Binh và Hòa Bình (1974). Những tác phẩm của ông đều lấy Chiến tranh Việt Nam làm bối cảnh.

Sau 1975, ông bị bắt giam vào trại tập trung cải tạo 14 năm (1975-1989). Trong nhiều lần bị biệt giam hàng năm trời trong hầm tối, ông cũng làm ra nhiều bài thơ. Tuy sau ông được thả, nhưng lại bị quản chế tại gia ở Lái Thiêu, Bình Dương.

Năm 1993 ông sang Mỹ định cư và cho ra mắt những tác phẩm: Những Chuyện Cần Được Kể Lại, Đường Trường Xa-xăm (1995), Đêm Tận Thất-thanh  Mùa Đông Giữ Lửa (1997). Năm 2002 cuốn Những Chuyện Cần Được Kể Lại được phát hành với ấn bản tiếng Anh dưới tựa The Stories Must Be Told.

Tham khảo

Phan Nhật Nam, "Đôi điều về Người Lính viết văn", Mùa Hè Đỏ Lửa, Westminster, CA: Nắng Mới Miền Nam, 2003

Nguồn:https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Nh%E1%BA%ADt_NamSTT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Mùa Hè Đỏ Lửa
Phan Nhật Nam
2
Dựa Lưng Ni Chết
Phan Nhật Nam
3
Tổ Quốc Chúng Tôi
Phan Nhật Nam
4
Chuyện Dọc Đường
Phan Nhật Nam
5
Tù Binh Và Hòa Bình
Phan Nhật Nam
6
Thơ Tù
Phan Nhật Nam
7
Dấu Binh Lửa
Phan Nhật Nam
8
Em Tôi
Phan Nhật Nam

Em Tôi [ Audio] Tiểu Mai đọc
Phan Nhật Nam
9
Hoàng Sa - 45 Năm Sau
Phan Nhật Nam
10
Từ Chữ Nghĩa Không Thật
Phan Nhật Nam
  11
Ngày Chết Thật Với Quê Hương
Phan Nhật Nam
  12
Buôn Vua-Tuồng Tàu-Tổng Thống Mỹ
Phan Nhật Nam
  13
Cố Thiếu Tướng Trương Quang Ân-Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh
Phan Nhật Nam
  14
Phận Người Vận Nước
Phan Nhật Nam
15
Nghiệt Phận Đàn Bà Trong Chiến Tranh Dưới Chế Độ .."CS" Phan Nhật Nam
  16
Người Và Việt
Phan Nhật Nam
  17
Từ Đại Hội Tour, 1920
Phan Nhật Nam        Trở lại trang mặt