Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTác Giả
Việt NhânGiới Thiệu Tác Giả Việt Nhân

Quê quán

Việt Nhân tên thật là Nguyễn Cảnh Hậu, bút danh thứ hai của ngài là Nguyễn Quang, sinh năm 1927 (tuổi Đinh Măo) tại làng Lương Điền, Xă Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.


Học vấn

Tiểu và Trung học ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Đại học:  Y khoa ở Hà Nội, Nông Lâm  ( mỗi ngành 2 năm )

Cử nhân Lư Hóa tại Đại học Huế


Bước đường tỵ nạn

Lần thứ nhất bằng đường bộ từ quê nhà ra Hà Nội.

Lần thứ Hai từ Hà Nội vượt qua dăy Trường Sơn qua Lào, rồi vào miền Nam Việt Nam.

Lần thứ ba bằng chiếc ghe nhỏ cùng gia đ́nh đi từ Rạch Giá  qua Thái Lan, Indonesia, rồi định cư tại Hoa Kỳ.


Nghĩa vụ công dân

Khóa 14  sĩ quan trừ bị Thủ Đức, phục vụ tại Trung Đoàn 46 lưu động, biệt phái về Toà Hành chánh Quảng Ngăi, phụ trách về kế hoạch Ấp Chiến Lược.


Nghiệp vụ

Dạy các trường Trung học tại Huế, Đà Nẵng và Long Khánh. Tiểu chủng viện Hoan Thiên Huế và T.CV. viện Long Khánh.


Sinh hoạt Văn hoá

Tham gia sinh hoạt với Hội An Việt Houston, Texas, và Hội An Việt toàn cầu ở Anh quốc nghiên cứu về văn hoá Việt tộc qua công tŕnh khai quật của Giáo sư Triết gia Kim Định

Nguồn: Trích từ sách Văn Hiến Việt Nam  (Văn Hoá Thái Ḥa Việt Tộc II)

Nhà biên khảo Việt NhânNguyễn Quang đă bước vào bác tuần (2010) nhưng vẫn c̣n nỗ lực biên khảo và sáng tác theo sau những khai quật, khám phá và hệ thống nền minh triết của Việt tộc bởi triết gia Kim Định.

Việt Nhân và Nguyễn Quang đă đóng góp hai mươi hai (22) tác phẩm vô cùng quư báu cho nền văn hoá Việt, làm tăng thêm vẽ đẹp nhân bản tuyệt vời, nhằm phục hoạt đạo sống ngàn đời của Việt tộc, để làm hành trang: "Nhân Chủ" và "An Vi", cho những nghĩa sỹ lên đường:" Cứu Nước Bằng Con Đường Văn Hoá" trước thảm hoạ quốc phá gia vong bởi những người Cộng Sản vô thần và vô tâm, phi nhân và phản dân tộc đă và đang tạo nên một xă hội suy đồi "Bất Công" và "Bất Nhân".

                                          Bộ Sách Văn Hoá Thái Ḥa Việt Nam (33 tác phẩm):
(bấm vào từng tác phẩm để đọc tiếp)
1- Văn Hoá Đông Nam - Việt Nhân
2- Văn Hiến Việt Nam - Việt Nhân
3- Đạo Lư Xử Thế - Nguyễn Quang
4- Việt Nho Trong Ḷng Dân Tộc Việt Nam - Việt Nhân
5- Hội Nhập Văn Hóa Á Âu - Việt Nhân
6- Đạo Lư Xử Thế II - Nguyễn Quang
7- Sơ Thảo Về Vấn Đề Giáo Dục - Việt Nhân
8- T́m Về Cội Nguồn Văn Hoá Dân Tộc - Việt Nhân
9- Khi Đông/Tây Giao Hội - Việt Nhân
10- Dịch Tàu, Dịch Việt - Văn Hóa Việt, Văn Hóa Tàu - Việt Nhân
11- T́m Về Hồn Thiêng Sông / Núi - Hầu Chân Hưng T́nh / Nghĩa Đồng Bào - Việt Nhân
12- Triết Lư An Vi Và Việt Nho Với Quốc Kế Dân Sinh - Việt Nhân
13- Việt Nho Và Triết Lư An Vi Với Lộ Đồ: Tu, Tề, Trị, B́nh - Việt Nhân
14- T́m Về Cội Nguồn Sử Việt - Nhận Chân ... "Nhiễm Khuẩn" Hận Thù "Giai Cấp Đấu Tranh" - Nguyễn Quang
15- Việt Nho Trở Về Cùng Dân Tộc Với Minh Triết An Vi - Việt Nhân
16- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam - Việt Nhân
17- Dặm Trường Văn Hóa Việt Nho Và Triết Lư An Vi - Việt Nhân
18- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XVIII - Việt Nhân
19- Nền Văn Hóa Nhân Bản Việt Nam XIX - Việt Nhân
20- Việt Nam Văn Hiến Chi Bang XX - Việt Nhân
(sắp phát hành)
21- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XXI - Triết Gia Kim Định Với Di Chỉ Văn Hóa Âu/Lạc - Việt Nhân
22- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XXII - T́m Về "Cội Nguồn"Tinh Thần Buất Khuất Của Dân Tộc Việt Nam - Việt Nhân
23- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXIII - Cội Nguồn Văn Hóa Việt Nam - Việt Nhân
24- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXIV - Việt Nho Với Nan Đề Của Dân Tộc & Nhân Loại - Việt Nhân
25- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXV - Biểu Tượng  Của Văn Hóa & Tôn Giáo Việt Nam - Việt Nhân
26- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXVI - Tinh Thần Bất Khuất & Con Đường Cái Quan Của D.T Việt Nam - Việt Nhân
27- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXVII - Ngũ Hành Với Văn Hóa Dân Tộc - Việt Nhân
28- Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXVIII - Lời Vàng Ngọc Của Thánh Hiền Xưa - Việt Nhân
29-
Lễ Gia Tiên (VHTHVN IXX) - Việt Nhân
30-
Việt Nho Các Tôn Giáo & Nền Dân Chủ Hoa Kỳ (VHTHVN XXX) - Việt Nhân  
31- Ngọn/Nguồn Văn Hóa Việt Nam (Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXXI) - Việt Nhân
32- Nền Văn Hóa Biểu Tượng - Cơ Cấu & Nội Dung/Việt Nho & Triết Lư An Vi (VHTHVN XXXII) - Việt Nhân
33- Cuộc Hạnh Ngộ Giữa Đông & Tây (Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXXIII - Việt Nhân
34- Cặp Đối Cực Lưỡng Nhất (Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXXIV - Việt Nhân


Những biên khảo và sáng tác của Việt Nhân và Nguyễn Quang đă cho phép nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến lưu trữ và phổ biến như dưới đây:

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc


(2019)

(2021)


(2022)

THƯ MỤC

(bấm vào đề tài để đọc tiếp)

1
 Cứu Nuớc Bằng Con Đường Văn Hoá
2
 Hợp Tác Văn Hoá Giữa Trung Cộng và Việt Cộng
3
 Di Sản Cuả Một Số Trí Thức Trong Nước
4
 Nguồn Gốc Quốc Hiệu và Vật Biểu Cuả Việt Nam
5
 Cơn Mê Hải Hùng
6
 Đón Xuân
7
 Vạn Giáo Nhất Lư
8
 Vấn Đề Trí Thức
9
 Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hữu Trách
10
 Con  Ngướ Nhân Chủ Việt Nho
11
 Con Người Nhân Chủ Trong Huyền Thoại
12
 Chế Độ Xă Hội Nhân Trị Cuả Tổ Tiên Việt Và Dân Chủ Đáy Tầng Cuả Hoa K
13
 Hiện Tượng Cù Huy Hà Vũ
14  Có Ǵ Được Che Trong Áo Ḿnh?
 15
 Chỉ Có Con Ngướ...Chỉ Có Dân Tộc
16
 Vấn Đề Công Lư và Hoà B́nh
17
 Giải Đáp Thắc Mắc Về Văn Hoá
18
 Cuộc Đấu Tranh Sinh Tồn Cuả Dân Tộc Việt Nam
 19
 Góp Gió Thành Băo
 21
 Sao Lại Ngàn Năm Thăng Long
 22
 Tinh Thần Lưỡng Hợp Việt Nho
 23
 Văn Hoá Thái Hoà và Minh Triết Việt
 24
 Cơ Cấu Nền Văn Hóa Việt Nho
 25
 Đấu Tranh Cho Chính Nghĩa Quốc Gia
 26
 Nét Nhất Quán Trong Văn Hoá Việt
 27
 "Vài Ba" Lời Giới Thiệu Công tŕnh Nghiên Cứu của Triết Gia Kim Định
 28
 Ai Có lực và ai có lư
 29
 Hai Ngọn Cờ : Vàng Ba Sọc Và Đỏ Sao Vàng
 30
 Cuộc Đấu Tranh Sinh Tồn Của Dân Tộc
 31
 Cơ Cấu Nến Văn Hoá Việt Nam:Việt Nho
 32
 Tết Nhâm Th́n 2012
 33
 Vấn Đề Tư Hữu
 34
 Thằng Bờm Với Phú Ông
 35
 Chúng Ta Phải Làm Ǵ, Khi Biết Đă Bị Lừa ?
 36
 Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Tại Việt Nam
 37
 Vấn Đề Tam Giáo
 38
 Tỉnh Giấc Công Miên
 39
 Chia Sẻ Vấn Đề Văn Hóa Từ Chức Với Đại Biểu Dương Trung Quốc
 40
 Chuột Chạy Cùng Sào
 41
 Tết Qúy Tỵ
 42
 Về Dự Thảo Hiến Pháp
 43
 Sửa Đồi Hiến Pháp: Bổn Cũ Soạn Lại
 44
 Đa Nguyên Đa Đảng
 45
 Lễ Giổ Thứ XVI Của Triết Gia Kim Định
 46
 Phục Hoạt Đạo Lư Dân Tộc Để Cứu Dân Dựng Nước
 47
 Tưởng Niệm 30/4,Toàn Dân Hướng Về Quốc Tổ
 48
 Phiên Toà Lăng Nhục Tổ Tiên, Dân Tộc & Tôn Giáo: Cáo Gian, Bỏ Tù...
 49
 Nhân Quyền & Dân Quyền Xưa Và Nay
 50
 CSVN Trên Con Đường Kiệt
 51
 Quốc Kỳ & Tinh Thần Dân Tộc
 52
 Góp Ư Về "Ngày Tàn Cuả Trí Thức"
 53
 Tiến Tŕnh Phá Hoại và Xây Dựng
 54
 Cái Giá Cuả Thảm Trạng Đặng Ngọc Viết
 55
 Vấn Đề Đoàn Kết Dân Tộc
56
 Giáo Hội La Mă Trên Bước Đường "Canh Tân Và Ḥa Giải"
 57
 Mặt Trận Văn Hoá Việt, Hoa
 58
 Con Người Và Dân Tộc Trong Thế giới Hôm Nay
 59
 Nền Văn Hoá Biểu Tượng
 60
 Giới Thiệu Bộ Sách Văn Hoá Dân Tộc (doc)

  Giới Thiệu Bộ Sách Văn Hoá Dân Tộc (pdf)
 61
 Văn Hiến Việt Nam (pdf)

 Văn Hiến Việt Nam (doc)
 62
 Văn Hóa Đông Nam (pdf)

 Văn Hóa Đông Nam (doc)
 63
 Đạo Lư Xử Thế (pdf)

 Đạo Lư Xử Thế (doc)
 64
 Việt Nho Trong Ḷng Dân Tộc Việt Nam (pdf)

 Việt Nho Trong Ḷng Dân Tộc Việt Nam (doc)
 65
 Hội Nhập Văn Hóa Á-Âu (pdf)

 Hội Nhập Văn Hóa Á-Âu (doc)
 66
 Sơ Thảo Về Vấn Đế Giáo Dục (pdf)

 Sơ Thảo Vế Vấn Đề Giáo Dục (doc)
 67
 T́m Về Côi Nguồn Văn Hóa Dân Tộc (pdf)

 T́m Về Cội Nguồn Văn Hóa Dân Tộc (doc)
 68
 Đạo Lư Xử Thế II (pdf)

 Đạo Lư Xử Thế II (doc)
 69
 Sao Phải Thoát Á, Thoát Trung,...Thoát Chết (pdf)
 70
 Chí Sĩ Lê Thăng Long. Biệt Hiệu Lincoln Lê (pdf)
 71
 Vấn Đề Đoàn Kết Dân Tộc 2014 (pdf)
 72
 Đạo Mất Trước,NướcMất Sau (pdf)
 73
 Bản Chất Và Đường Lối CSVN (pdf)
 74
 Niềm Hoan Hĩ Tạ Ơn (pdf)
 75
 Cờ Vảng Ba Soc Đỏ Và Tinh Thần Dân Tộc (pdf)
 76
 Sự Dối Trá (pdf)
 77
 Viện Khổng Tử (pdf)
 78
 Chúc Mừng Năm Mới - Vấn Đề Công Lư & Hoà B́nh (pdf)
 79
 Kim Định Không Là Một Sử Gia (pdf)
 80
 Nan Đề và Đáp Đề Của Dân Tộc Quan Công Tŕnh Của Triết Gia Kim Định (pdf)
 81
 Góp Ư Về Việt Nho & Triết Lư An Vi của Triết Gia Kim Định (pdf)
 82
 Mặt Trận T́nh Yêu Và Hận Thù (pdf)
 83
 Nạn Bạo Hành Và Nạn Khủng Bố (pdf)
 84
 Từ Tinh Thần Quật Khởi Đến Quật Khởi Tinh Thần (pdf)
 85
 Âm Mưu Cướp Đoạt Và Tiêu Diệt Văn Hóa Việt của Đại Hán Trải Dài ..(pdf)
 86
 Lại "Hôi Nghị Diên Hồng" (pdf)
 86
 Đông Tây Gặp Gỡ Nơi Minh Triết Việt (pdf)
 87
 Việc Phổ Biến Sách Của Thầy Kim Định (pdf)
88
 Minh Triết Việt (pdf)

 Minh Triết Việt (doc)
89
  Gánh Vàng Đi Đổ Sông Ngô? (pdf)
90
 Vấn Đề Đem Chữ Hán Vào Trường  Phổ Thông (pdf)
91
 Những Lối Nh́n Khác Nhau (pdf)
92
 Lễ Giỗ Thứ 19 Của Triết Gia Lương Kim Định (pdf)
93
 Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (pdf)
94
 Cách Cấu Tạo Chữ Hán (Chữ Nho) (pdf)
95
 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc IX - Khi Đông Tây Giao Hội (pdf)

 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc IX - Khi Đông Tây Giao Hội (docx)
 96
 Thư Giới Thiệu Sách (pdf)
 97
 Tóm Lược: KHI ĐÔNG TÂY GIAO HỘI
 98
 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc X - Dịch Tàu, Dịch Việt - Văn Hóa Việt,Văn Hóa Tàu (docx)

 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc X - Dịch Tàu, Dịch Việt - Văn Hóa Việt,Văn Hóa Tàu (pdf)
 99
 Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất
100
 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XI - T́m Về Hồn Thiêng Sông / Núi - Hầu Chân Hưng T́nh       Nghĩa Đồng Bào (docx)

  Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XI - T́m Về Hồn Thiêng Sông / Núi - Hầu Chân Hưng T́nh       Nghĩa Đồng Bào (pdf)
101
 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XII -  Triết Lư An Vi Và Việt Nho Với Quốc Gia Kế Dân Sinh (docx)

 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XII -Triết Lư An Vi Và Việt Nho Với Quốc Gia Kế Dân Sinh (pdf)
102
 Tu Thân
103
 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XIII - Việt Nho Và Triết Lư An Vi Với Lộ Đồ: Tu, Tề, Trị, B́nh. (docx)

Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XIII - Việt Nho Và Triết Lư An Vi Với Lộ Đồ: Tu, Tề, Trị, B́nh (pdf)
 104
 Nan Đề Chữ Hán Và Hán Nho
 105
  Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XIV- T́m Về Cội Nguồn Sử Việt - Để Nhận Chân.."Độc Khuẩn" Hận Thù "GCĐT "  (docx)

  Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XIV- T́m Về Cội Nguồn Sử Việt - Để Nhận Chân .. " Độc Khuẩn" Hận Thù "GCĐT" (pdf)
 106
 Thư Gởi Các Sinh Viên Về "Nền Văn Hóa Dân Tộc" (pdf)
 107
 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XV - Việt Nho  Trở  Về Cùng Dân Tộc Với Minh Triết An Vi (pdf)

 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XV - Việt Nho Trở Về Cùng Dân Tộc Với Minh Triết An Vi (docx)
 108
 Thư Trao Đổi Về Công Tŕnh T́m Hiểu Việt Nho & Triết Lư An Vi Của Triết Gia Kim Định
 109
 Thư Cho Lê Tín - Góp Ư Về Cơ Cấu Việt Nho
 110
 Làm Từ Thiện Hay Đem Công Lư Vào Xă Hội
 111
 Thư Cho SV Lê Tín
 112
 Bàn Về Ngũ Hành (pdf)

 Bàn Về Ngũ Hành  (docx)
 113
 Giải Mă Trống Đồng Ngọc Lũ
 114
 Cội Nguồn Dân Tộc Việt Nam (pdf)

 Cội Nguồn Dân Tộc Việt Nam (docx)
 115
 Thư Thứ Ba Cho Nghiệp Đoàn Sinh Viên Việt Nam
 116
  Ngu Như...
 117
 Vấn Đề Giáo Dục (pdf)

 Vấn Đề Giáo Dục (docx)
 118
 Huyền Sử (pdf)

 Huyền Sử (docx)
 119
 Bàn Về Chữ Tổ
 120
  Về Vấn Đề "Băi Bỏ Cử Tri Đoàn"
 121
 Vấn Đề " Tại Sao Việt Nam Không Bị Hán Hóa"?
 122
 Thư Gởi GS-TS Nguyễn Vơ Long
 123
  Cội Nguồn Dân Tộc Việt Nam (pdf)

 Cội Nguồn Dân Tộc Việt Nam (docx)
 124
 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XVI - Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam (pdf)

 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Tộc XVI - Văn Hóa Thài Ḥa Việt Nam (docx)
 125
 Có Nên Cho Đàn Bà Ra Làm Quan Không?
 126
 Quốc Kỳ Việt Nam
 127
 Đạo Mất Trước, Nước Mất Sau (docx)

 Đạo Mất Trước, Nước Mất Sau (pdf)
 128
 Thư Trao Đổi Về Nền Tảng Dịch: Tinh Hoa Của Văn Hóa Việt Nam (pdf)

 Thư Trao Đổi Về Nền Tảng Dịch: Tinh Hoa Của Văn Hóa Việt Nam (docx)
 129
 Văn Hóa Thái Hóa Việt Nam XVII - Dăm Trường Văn Hóa Việt Nho Và Triết Lư An Vi (pdf)

 Văn Hóa Thái Hóa Việt Nam  XVII - Dăm Trường Văn Hóa Việt Nho Và Triết Lư An Vi (docx)
 130
 Hai Biểu Tượng Của Nền Văn Hóa Việt Nam (pdf)

 Hai Biểu Tượng Của Nền Văn Hóa Việt Nam (docx)
 140
 Nọc Độc Từ Khổng Tử (pdf)

 Nọc Độc Từ Khổng Tử (docx)
 141
 Tinh Thần Dịch Lư Đông Phương Nơi Hiến Pháp Hoa Kỳ (pdf)

 Tinh Thần Dịch Lư Đông Phương Nơi Hiến Pháp Hoa Kỳ (docx)
 142
 Thuyết Tam Tài (pdf)

 Thuyết Tam Tài (docx)
 143
  Tử Bất Tử Của Việt Nam (pdf)

  Tử Bất Tử Của Việt Nam (docx)
 144
  Thuyết Âm Dương Của Việt Nho Hay Việt Dịch (pdf)

  Thuyết Âm Dương Của Việt Nho Hay Việt Dịch (docx)
 145
  Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XVIII (pdf)

  Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XVIII (docx)
146
  Minh Triết Việt (pdf)

  Minh Triết Việt (docx)
147
 Nền Văn Hóa Nhân Bản Việt Nam XIX (pdf)

 Nền Văn Hóa Nhân Bản Việt Nam XIX (docx)
148
 Câu Chuyện Ông Táo Và Lưỡng Long Triều Nguyệt Thuộc Nền Nhân Bản Tâm Linh Việt Nam (pdf)

 Câu Chuyện Ông Táo Và Lưỡng Long Triều Nguyệt Thuộc Nền Nhân Bản Tâm Linh Việt Nam (docx)
 149
  Thư Cho Các Cháu Sinh Viên (pdf)
 150
  Táo Quân (pdf)
 151
  Thư Hồi Âm Cho Bác Sĩ Hằng Lưu Tâm Tới Văn Hóa Dân Tộc (pdf)
 152
  Việt Nam Văn Hiến Chi Bang XX (sắp phát hành)
 153
   Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXI - Triết Gia Kim Định Với Di Chỉ Văn Hóa Âu/Lạc (pfd)

   Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXI - Triết Gia Kim Định Với Di Chỉ Văn Hóa Âu/Lạc (doxc)
154
  Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam  XXII - T́m Về "Côi Nguồn" Tinh Thần Buất Khuất Của Dân Tộc Việt Nam (pdf)

 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXII - T́m Về "Côi Nguồn" Tinh Thần Buất Khuất Của Dân Tộc Việt Nam (doc)
145
 Phá Thai (pdf)

 Phá Thai (docx)
146
 Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXIII - Cội Nguồn Văn Hóa Việt Nam (pdf)

Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXIII - Cội Nguồn Văn Hóa Việt Nam (doc)
147
 Hội An Việt Và Mạng Việt Nam Văn Hiến (pdf)
 147
  Tố Cáo Những Kẻ Tiếm Danh An Việt (pdf)

  Tố Cáo Những Kẻ Tiếm Danh An Việt (doc)
 148
  Tam Tự Kinh (pdf)

  Tam Tự Kinh (docx)
149
  Văn Ḥa Thái Ḥa Việt Nam XXIV - Việt Nho Với Nan Đề Của Dân Tộc & Nhân Loại (pdf)

 Văn Ḥa Thái Ḥa Việt Nam XXIV - Việt Nho Với Nan Đề Của Dân Tộc & Nhân Loại (docx)
150
 Giáo Dục Đi Về Đâu? Khi Bỏ Châm Ngôn: Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn
151
 Từ Việc "Đoạt Văn" Tới Hành Vi "Cướp Quyền Tác Giả"
 152
  Vấn Đề Đoàn Kết Dân Tộc
 153
  Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXV - Biểu Tượng Của Văn Hóa & Tôn Giáo Việt Nam (pdf)

  Văn Hóa Thái Hoà Việt Nam XXV - Biểu Tượng Của Văn Hóa & Tôn Giáo Việt Nam ( docx)
 154
   Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXVI -Tinh Thần Bất Khuất & Con Đường... Của Dân Tộc Việt Nam  - (pdf)
 155
   Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXVII - Ngũ Hành Với Văn Hóa Dân Tộc ( docx)

   Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXVII - Ngũ Hành Với Văn Hóa Dân Tộc (pdf)
 156
   VietNam Pacific Culture  (pdf)
 157
   Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXVIII - Lời Vàng Ngọc Của Thánh Hiền Xưa (pdf)

   Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXVIII - Lời Vàng Ngọc Của Thánh Hiền Xưa (docx)
 158
   Vấn Đề Minh Triết Việt (pdf)

   Vấn Đề Minh Triết Việt (docx)
 159
   Lễ Gia Tiên (VHTHVNIXX) (pdf)

   Lễ Gia Tiên (VHTHVNIXX) (docx)
160
   Việt Nho Các Tôn Giáo & Nền Dân Chủ Hoa Kỳ (VHTHVNXXX) docx

   Việt Nho Các Tôn Giáo & Nền Dân Chủ Hoa Kỳ (VHTHVNXXX) pdf
 161
    Việt Nho & Thánh Kính (pdf)
 162
   Ngọn/Nguồn Văn Hóa Việt Nam (VHTHVN XXXI) docx

   Ngọn/Nguồn Văn Hóa Việt Nam (VHTHVN XXXI) pdf
 163
   Nền Văn Hóa Biểu Tượng - Cơ Cấu & Nội Dung / Việt Nho & Triết Kư An Vi (VHTHVN XXXII) docx

   Nền Văn Hóa Biểu Tượng - Cơ Cấu & Nội Dung / Việt Nho & Triết Kư An Vi (VHTHVN XXXII) pdf
 164
  Cuộc Hạnh Ngộ Giữa Đông & Tây (VHTHVN XXXIII) docx

  Cuộc Hạnh Ngộ Giữa Đông & Tây (VHTHVN XXXIII) pdf
 165
  Văn Hóa Việt Nam pdf

  Văn Hóa Việt Nam docx
 166
  Dặm Trường "Chấn Hưng Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc" pdf
 167
  Con Đường "Cứu Và Dựng Nước" Bằng "Văn Hóa Dân Tộc" pdf
 168   Cặp Đối Cực Lưỡng Nhất (Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXXIV) docx
 
  Cặp Đối Cực Lưỡng Nhất (Văn Hóa Thái Ḥa Việt Nam XXXIV) pdf
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang : Việt Nhân - Nguyễn Quang
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info 
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.org


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến
 của quư  học giả, nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích:

 (1) Lưu trữ và phổ biến di sản văn hóa  của Việt tộc.
 (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến  hầu phục hồi
nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.